Jakie dokumenty

Jakie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia uprawy konopi włóknistych?

Rozdział 6, art. 46

  • „Umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych…”

lub

  • „Umowy sprzedaży, …, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz będącym upoważnionym głównym przetwórcą…”

lub

  • „Umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, …, zawartej z podmiotem po-siadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz będącym upoważnionym głównym przetwórcą…”

lub

  • „Zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie, …, w przypadku gdy prowadzący uprawę konopi włóknistych jest jednocześnie upoważnionym głównym przetwórcą w rozumieniu…”