Paździerz konopny – do czego służy?

Paździerz konopny to produkt, który powstaje ze słomy konopnej, pochodzącej z konopi przemysłowych. Surowiec ten znajduje coraz większe zastosowanie w budownictwie, stanowiąc jeden z podstawowych składników tzw. betonu konopnego. Jest także paliwem, które w postaci wysokoenergetycznego pelletu, służy do ogrzewania budynków.

Dziś szczególnego znaczenia nabiera zrównoważone budownictwo, czyli to, które minimalizuje negatywny wpływ powstałych obiektów na środowisko naturalne. Budynki tego rodzaju powstają najczęściej z ekologicznych materiałów, w tym z betonu wytwarzanego z wykorzystaniem paździerza konopnego.

Beton konopny

Beton konopny składa się z paździerza konopnego, łączonego ze spoiwem wapiennym. Istotne jest, iż tego rodzaju materiał budowlany jest w pełni ekologiczny oraz biodegradowalny. Posiada także duże właściwości izolacyjne, dzięki czemu podnosimy efektywność energetyczną obiektu.

Jak podkreśla wielu specjalistów, beton konopny ma dużo większe zdolności izolacji cieplnej, niż np. wełna mineralna. Wykorzystując więc ten materiał, minimalizujemy koszty inwestycji oraz wydatnie zwiększamy wydajności izolacji termicznej i akustycznej budynku, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów wygłuszających czy ocieplających.

Konopne budownictwo

Wykorzystanie paździerza konopnego w budownictwie jest dziś metodą, po którą sięga coraz większa liczba inwestorów. Powstające w tej technologii obiekty idealnie wpisują się w definicję budownictwa zrównoważonego. Warto również podkreślić, iż materiał ten skutecznie zapobiega wykwitom grzyba oraz pleśni, zapewniając w domu odpowiedni mikroklimat.

Beton naturalnego pochodzenia najczęściej wykorzystuje się do wzmocnienia budynków opartych na konstrukcji drewnianej, co czyni je w pełni ekologicznymi i bezpiecznymi. Paździerz połączony z wapnem pozwala na swobodne oddychanie drewna, a także skutecznie chroni budynek przed ogniem.

Paździerz konopny jest coraz częściej wykorzystywany w przemyśle budowlanym. Mając na względzie dobro środowiska naturalnego, warto wybierać rozwiązania ekologiczne. Beton wytworzony z paździerza, wapna i wody posiada wiele walorów, które pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo pożarowe budynku, zwiększają ochronę przeciw grzybom, a także wygłuszają i ocieplają. Decydując się na budowę domu, warto wziąć pod uwagę naturalne rozwiązania, które znacznie polepszą efektywność ekonomiczną prowadzonej inwestycji.