Green Farms - PRODUKTY

Paździerz konopny

Oferujemy także paździerz konopny, który jest pożądanym surowcem, wykorzystywanym w przemyśle budowlanym oraz jako paliwo o wysokiej wartości energetycznej. Paździerz jest składnikiem ekologicznych i nowoczesnych betonów konopnych, które zyskują na popularności w budownictwie. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, ochroną przeciwgrzybiczą i przeciwpożarową. Jest także biodegradowalny, co ma bardzo duże znaczenie przy wdrażaniu zasad zrównoważonego budownictwa.

Konopia, a konkretnie jej łodyga, cięta jest na mniejsze kawałki, nazywane paździerzem konopnym. Mechaniczna dekortykacja słomy pozwala na uzyskanie włókien konopnych i paździerza. Surowiec ten zyskuje na popularności szczególnie w przemyśle budowlanym. Jego naturalne pochodzenie oraz wyjątkowe właściwości sprawiają, iż stał się świetnym materiałem do produkcji betonów ekologicznych oraz jako produkt izolacyjny.

Produkty konopne w budownictwie

Produkty konopne w budownictwie to przede wszystkim tak zwany beton konopny. Jest to produkt o wyjątkowych parametrach, wykonywany z mieszanego na mokro paździerza ze spoiwem wapiennym. Posiada właściwości termoizolacyjne, akumuluje ciepło oraz jest niepalny. Dzięki swojemu ekologicznemu pochodzeniu, tworzy barierę uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni. Nie bez znaczenia jest fakt jego późniejszego wykorzystania, jako nawozu. To produkt w pełni biodegradowalny, dlatego też po wyburzeniu budynku nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

Paździerz konopny, będąc składnikiem eko-betonu, sprawia, iż beton z biegiem czasu twardnieje, a spoiwo staje się skałą wapienną. Zastosowanie paździerza sprawdza się najlepiej w ścianach o konstrukcji drewnianej. Produkowany przez nas paździerz to surowiec wysokiej jakości, który może być wykorzystany jako składnik nowoczesnego betonu ekologicznego.

Konopie przemysłowe – paliwo

Konopie przemysłowe i pozyskiwany z nich paździerz są doskonałym paliwem o wysokich właściwościach energetycznych. Wykorzystując ten surowiec do ogrzewania, zyskujemy więcej energii, niż przy spalaniu drewna. Warto podkreślić, iż paździerz konopny, jako składnik biomasy, jest paliwem w pełni naturalnym, co w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Green Farms produkuje paździerz konopny, który można wykorzystać w wielu gałęziach przemysłu. W razie pytań nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.