Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie Firma Green Farms w czerwcu 2020 r. została zaproszona…

Czytaj dalej Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin