Green Farms - PRODUKTY

Budownictwo

Oferujemy także paździerz konopny, który jest pożądanym surowcem, wykorzystywanym w przemyśle budowlanym oraz jako paliwo o wysokiej wartości energetycznej. Paździerz jest składnikiem ekologicznych i nowoczesnych betonów konopnych, które zyskują na popularności w budownictwie. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, ochroną przeciwgrzybiczą i przeciwpożarową. Jest także biodegradowalny, co ma bardzo duże znaczenie przy wdrażaniu zasad zrównoważonego budownictwa.

Konopia, a konkretnie jej łodyga, cięta jest na mniejsze kawałki, nazywane paździerzem konopnym. Mechaniczna dekortykacja słomy pozwala na uzyskanie włókien konopnych i paździerza. Surowiec ten zyskuje na popularności szczególnie w przemyśle budowlanym. Jego naturalne pochodzenie oraz wyjątkowe właściwości sprawiają, iż stał się świetnym materiałem do produkcji betonów ekologicznych oraz jako produkt izolacyjny.

Produkty konopne w budownictwie

Produkty konopne w budownictwie to przede wszystkim tak zwany beton konopny. Jest to produkt o wyjątkowych parametrach, wykonywany z mieszanego na mokro paździerza ze spoiwem wapiennym. Posiada właściwości termoizolacyjne, akumuluje ciepło oraz jest niepalny. Dzięki swojemu ekologicznemu pochodzeniu, tworzy barierę uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni. Nie bez znaczenia jest fakt jego późniejszego wykorzystania, jako nawozu. To produkt w pełni biodegradowalny, dlatego też po wyburzeniu budynku nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

Paździerz konopny, będąc składnikiem eko-betonu, sprawia, iż beton z biegiem czasu twardnieje, a spoiwo staje się skałą wapienną. Zastosowanie paździerza sprawdza się najlepiej w ścianach o konstrukcji drewnianej. Produkowany przez nas paździerz to surowiec wysokiej jakości, który może być wykorzystany jako składnik nowoczesnego betonu ekologicznego.

Konopie przemysłowe – paliwo

Konopie przemysłowe i pozyskiwany z nich paździerz są doskonałym paliwem o wysokich właściwościach energetycznych. Wykorzystując ten surowiec do ogrzewania, zyskujemy więcej energii, niż przy spalaniu drewna. Warto podkreślić, iż paździerz konopny, jako składnik biomasy, jest paliwem w pełni naturalnym, co w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Green Farms produkuje paździerz konopny, który można wykorzystać w wielu gałęziach przemysłu. W razie pytań nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

W naszej ofercie znajduje się także słoma konopna. To produkt, który sprawdza się jako włókno zieleńcowe, używane jako surowiec papierniczy, wypełniacz do kabli, wyrobów tapicerskich oraz wyjątkowo skuteczny materiał izolacyjny. Słoma jest głównym plonem upraw przemysłowych konopi włóknistych. W Green Farms stawiamy przede wszystkim na jakość, dlatego też produkowana przez nas słoma to materiał wysokogatunkowy, sprawdzający się w wielu gałęziach przemysłu.

Współpracujemy z odbiorcami masowymi, dostarczając im surowców do produkcji papieru czy wyrobów tapicerskich. Mechaniczna dekortykacja słomy pozwala na uzyskanie włókien konopnych i paździerza. Surowiec ten zyskuje na popularności szczególnie w przemyśle budowlanym. Włókna z kolei są jednym z ważniejszych materiałów, służących do produkcji wysokiej jakości tkanin oraz odpornych na obciążenia mechaniczne lin okrętowych.

Słoma konopna najwyższej jakości

Produkowana przez nas słoma konopna pochodzi z polskich ekologicznych upraw, na których nie stosujemy agresywnych środków ochrony roślin. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie oferujemy wysokiej jakości produkty, które dostosowane do potrzeb odbiorcy, mogą być wykorzystane w różnych gałęziach przemysłu.

Produkty pochodzące ze słomy konopnej, przede wszystkim paździerz, znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym. Coraz częściej wykorzystywany jest tak zwany beton konopny, który cechuje się wyjątkowymi właściwościami izolacyjnymi, akumulacją ciepła oraz niepalnością. Domy wybudowane z tego surowca są obiektami ekologicznymi.

Skup słomy konopnej

Prowadzimy także skup słomy konopnej od współpracujących z nami rolników. Surowiec, w dalszym procesie produkcyjnym, przetwarzany jest między innymi na włókno i paździerz. Włókna dostarczamy firmom z branży tekstylnej, które wykorzystują je do produkcji wysokogatunkowych tkanin i materiałów przemysłowych.

Zapraszamy do współpracy. Wykorzystując nasze doświadczenie i zdobytą wiedzę proponujemy wysokiej jakości słomę konopną oraz produkty pochodne, jak paździerz i włókno. Wystarczy skontaktować się z nami, aby poznać szczegóły oferty Green Farms.