Green Farms - PRODUKTY

Produkcja i wynajem maszyn

Bazując na naszym doświadczeniu w uprawie konopi jak również braku lub ciężkim dostępie do wyspecjalizowanych nowych technologii do zbioru i przetwórstwa konopi, wypracowaliśmy własne prototypy do zbiorów i przetwórstwa konopi.

Nasze maszyny są przeznaczone do ścinania wiech konopi, ścinania słomy konopnej w odpowiedni sposób jak również do przetwórstwa słomy konopnej, pozyskując przy tym włókno długie, krótkie i paździerz.

W województwach Lubelskim, Zachodnio Pomorskim i Wielkopolskim są umieszczone maszyny do przetwórstwa słomy konopnej, umożliwiające rolnikom w pobliskich terenów przetwarzać słomę konopną pozyskując przy tym włókna i paździerz.