Gdzie można uprawiać

Gdzie może być prowadzona uprawa konopi włóknistych?

Rozdział 6, art. 46

„Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie…”

Uprawa konopi innych niż wymienione wyżej jest zabroniona.