Na jakie potrzeby można uprawiać

Na jakie potrzeby może być prowadzona uprawa konopi włóknistych?

Rozdział 6, art. 45:

„Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.”

Uprawa konopi innych niż wymienione wyżej jest zabroniona.