Materiał Siewny

Jaki materiał siewny należy zastosować do uprawy konopi włóknistych?

Rozdział 6, art. 46

„Stosowanie materiału siewnego … konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin…”